Sửa main, ổ cứng iPhone 8 Plus

2,000,000.00

Ổ CỨNG: 16GB – 2 triệu 8, 32GB – 2 triệu 9, 64GB – 3 triệu 4, 128GB – 4 triệu
Thời gian sửa chữa: 3-5 ngày.
Thời gian bảo hành: 3 tháng, Máy vào nước bảo hành 2 tháng. (Chi tiết)

0981.926.999