Thay kính iPhone X

1,800,000.00 1,440,000.00

Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
Thời gian bảo hành: 3 tháng nổi bọt bung keo. (Chi tiết)

MỪNG KHUYẾN MÃI

  • Giảm 50% Thay màn hình, Thay pin, Ép kính
  • Giảm 10 - 20% cho tất cả các dịch vụ còn lại